Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Gniew
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Koszalin
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Atrakcje turystyczne » Zmień wersję prezentacji «Zabytkowy Park im. Książat Pomorskich

ul. Piastowska

- najstarsza część parku, tzw. Stara Promenada, powstała w 1817 r. u podnóża murów obronnych. Do 1838 r. trwały prace związane z wytyczeniem alejek, budową fontanny, przebudową stawu i regulacją rzeki.

W latach 1933-1934 staw odnowiono i założono wyspę dla łabędzi.

Do najciekawszych okazów parku należą: jedyna w Koszalinie magnolia drzewiasta, korkowiec amurski, cyprysik błotny i miłorząb dwuklapowy..

Amfiteatr im. Ignacego Paderewskiego

ul. Piastowska 7– został zbudowany w 1973 r. z inicjatywy władz wojewódzkich i uczestników Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych.

Zadaszenie, według projektu prof. inż. J. Filipkowskiego z Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie: Politechnika Koszalińska), wykonano w 1975 r. z okazji Centralnych Dożynek, które odbyły się w Koszalinie.

W zamyśle projektanta lekki łuk wsparty na rozciągniętych linach ma symbolizować tęczę, jest to unikatowe rozwiązanie, które sprawia że zadaszenie zdaje się unosić w powietrzu.

W 1978 roku w Meksyku amfiteatr został uznany za jedną z najciekawszych konstrukcji minionej dekady na całym świecie. Twórcę dachu doceniono też w kraju, przyznając mu drugą nagrodę państwową.

Kościół zamkowy z XIII/XIV w.

ul. Mickiewicza 22- obecnie zajmuje go cerkiew prawosławna. Budynek powstał ok. 1300 r. jako kościół klasztoru cysterek, obecnego w Koszalinie od 1278 r. do lat 50. XVI w.

Opuszczony przez mniszki, zrujnowany został odbudowany przez księcia Franciszka I w latach 1602-1609 jako kościół zamkowy.

Znacznie uszkodzony w czasie pożaru miasta w 1718 r. doczekał się w latach 1818-1819 generalnego remontu i otrzymał nowe wyposażenie (organy – 1863 r.). W 1953 r. przekazany Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu budynek pełni funkcje sakralne.

Domek Kata

ul. Grodzka 3- stanowisko kata w średniowiecznym Koszalinie funkcjonowało od 1464 r. Egzekucje przeprowadzano na tzw. Górze Wisielców (przedłużenie ul. Dąbrowskiego) i na rynku miejskim.

Ostatni raz kat wypełnił swoją powinność wobec miasta w 1893 r., ale w kamienicy mieszkał do lat 30. XX w. Ta gotycką kamienicą z XV w., obecnie jest siedzibą Teatru Propozycji „Dialog” (od 1964 r.).

STAROMIESJKA TRASA TURYSTYCZNA


Trasa obejmuje największe zabytki i obiekty turystyczne Koszalina:
1. Śedniowieczne mury obronne,
2. Pałac Młynarza i młyn z XIXw.,
3. Skansen kultury jamneńskiej,
4. Budynek z początku XIXw.,
5. Kościół zamkowy z XIII/XIVw.,
6. Domek Kata,
7. Zabytkowy Park im. Książat Pomorskich,
8. Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego,
9. Budynek Koszalinskiej Biblioteki Publicznej,
10. Budynek wzniesiony w 1871 r.,
11. Neogotycki budynek Poczty Głównej,
12. Gmach Rejencji,
13. Neogotycki budynek polikliniki,
14. Kaplica p.w. św. Gertrudy,
15. Budynek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,
16. Neogotycki budyenk Archiwum Państwowego,
17. Gmach I Lizeum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois,
18. Budynek z konca XIX w.,
19. Neogotycki Kościół p.w. św. Józefa,
20. Kamienica gotycka z XIV w.,
21. Katedra gotycka z XIV w. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP,
22. Ratusz,
23. Kamienica z XVI w.,
24. Budynek Straży Pożarnej,
25. Podziemia starego browaru (ul. Kazimierza Wielkiego),
26. Neogotycki budynek z końca XIX w.,
27. Budynek byłego oddziału Narodowego Banku Polskiego,
28. Zabudowania koszalińskiego browaru.

Pałac Młynarza i młyn z XIXw.

ul. Młyńska 37-39
- akt lokacyjny Koszalina z 1266 r. zawiera wzmiankę o prawie do budowy pierwszego młyna wodnego. Młyn ten przetrwał do wielkiego pożaru w 1601 r. Do XIX w. obiekt wielokrotnie rozbudowywano i modernizowano.

W latach 1838-1842 zbudowano nowy młyn, który wyposażono w amerykańskie urządzenia techniczne i turbinę wodną (1878).

W latach 1890-1897 do młyna dobudowano Pałac Młynarza, który po drugiej wojnie światowej pełnił funkcje administracyjne dla zakładów zbożowych.

Po remoncie i adaptacji na cele wystawowe zabudowania od 1991 r. stanowią siedzibę Muzeum w Koszalinie.

Skansen kultury jamneńskiej

ul. Młyńska 37-39
- w zabytkowej zagrodzie rybackiej z 1869 r. (przeniesionej z Dąbek koło Darłowa) eksponowane są zabytki kultury jamneńskiej i pomorskiej, związane z życiem codziennym i pracą dawnych mieszkańców podmiejskich wsi Jamno i Łabusz.

Obejrzeć tam można m.in. słynne jamneńskie krzesła, stroje, fotele, szafy i łóżka. W pobliżu znajduje się stodoła z wystawą poświęconą kuźni pomorskiej.

Średniowieczne mury obronne

ul. Młyńska 20

- o obwodzie 1600 m, umocnione 46 czatowniami i 3 bramami, tworzyły zamknięty pierścień. Grubość muru u podstawy wynosiła 1,30 m, a wysokość sięgała 7 m.

Pierwotny system fortyfikacji Koszalina, zbudowany po lokacji miasta, stanowił pierścień wałów ziemnych z drewnianą palisadą, otoczony fosą i stawami. Ten system umocnień przetrwał do 1291 r. Nowe obwarowania zbudowano już z cegły i kamieni.

Do początku XVIII w. mury zachowały się w pierwotnym stanie. Dopiero po wielkim pożarze miasta w 1718 r. były stopniowo obniżane (do 1731 r.) do wysokości 3 m. Uzyskany materiał wykorzystano do odbudowy miasta.


W XIX w. bramy miejskie rozebrano, a do większych fragmentów murów dobudowano domy.

Dzięki temu części murów zachowały się do dzisiaj, m.in. najdłuższy, liczący ok. 60 m, pomiędzy ul. Mickiewicza i Młyńską i najwyższy, sięgający 6 m, przy ul. Marii Ludwiki.Muzeum Aut Zabytkowych

(Mścice, hotel „Verde”)
Ma w swojej kolekcji m.in. pojazdy sprzed drugiej wojny światowej takie jak: Citroën ac4 z 1929 r., Adler Primus Cabrio z 1932 r. oraz Lanchester czy Opel Olympia z 1938 r.

tel. 94 317 08 00
www.muzeum.verde.pl

Muzeum w Koszalinie

Można tutaj zobaczyć wystawy stałe: historyczną „Koszalin od średniowiecza do współczesności”, wyposażenia wnętrz „Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji”, numizmatyczną „Monety i medale” oraz dokumentację plenerów artystycznych „Osieki 1963- 1981”.

Zabytkowa zagroda z Dąbek mieści wystawy etnograficzne pt. „Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem” i „Warsztat szewski”, a stodoła przeniesiona ze wsi Paproty – ekspozycję „Kuźnia pomorska” przedstawiającą warsztat pracy i wytwory kowala.

W 2008 r. został oddany do użytku budynek ryglowy z przeznaczeniem na dział archeologiczny.

(ul. Młyńska 37-39)
tel. 94 343 20 11
www.muzeum.koszalin.pl

Muzeum Wody

W okresie letnim MWiK organizuje cykl imprez kulturalno- promocyjnych, których bohaterem jest woda - Święto Wody”. Muzeum mieści się w budynku dawnej filtrowni.

Ekspozycję udostępnia po uprzednim zgłoszeniu spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. W ten sposób można obejrzeć wystawę historycznych dokumentów oraz urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę; najstarszy eksponat pochodzi z XVIII w.

Podczas zajęć ekologiczno- edukacyjnych możliwe jest również zwiedzanie innych obiektów.

(ul. Żwirowa)
tel. 94 342 66 70
www.mwik.koszalin.pl

Muzeum Włodzimierza Wysockiego

Na niewielkiej powierzchni, odpowiedniej raczej dla izby pamięci, zgromadzone zostały największe na świecie zbiory i pamiątki po zmarłym w 1980 r. artyście – rosyjskim bardzie, poecie i aktorze.

Muzeum zawdzięcza swoją renomę pani Marlenie Zimnej, która jest jednocześnie twórczynią, kustoszką i właścicielką eksponatów. (ul. Słowackiego 1 A) www.wysotsky.com/Koszalin

Muzeum Sztuki Książki

Działa od 1997 r. w zabytkowym budynku Wydawnictwa Kurtiak i Ley w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 1.

Można w nim obejrzeć współczesne książki artystyczne i książkiobiekty oraz wiele pięknych woluminów, starodruków i rękopisów ilustrujących dzieje książki.

Można również zobaczyć, jakimi metodami i za pomocą jakiego sprzętu wykonywano oprawy introligatorskie od średniowiecza po czasy nam współczesne, a także przekonać się, jakie materiały i narzędzia do tego służyły.

Zwiedzaniu towarzyszy wykład na temat sztuki książki w ujęciu historycznym ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji formy książki jako przedmiotu artystyczne-go.

Jest to muzeum prywatne, przeznaczone zwłaszcza dla pasjonatów i osób profesjonalnie zainteresowanych książką. Zwiedzanie odbywa się w niewielkich grupach po uprzednim uzgodnieniu terminu.

tel. 94 347 49 74
www.kurtiak-ley.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Zbiory tworzy obecnie 859 zespołów z lat 1555-2003, które liczą w sumie ponad 162 tysiące jednostek archiwalnych. Są wśród nich m.in. różnego rodzaju dokumenty, pieczęcie mapy oraz fotografie.

Do najcenniejszych należą m.in. cennik opłat pobieranych przez kata miejskiego w Koszalinie z dnia 26 lutego 1743 r., przedmałżeński akt zapisu majątku z dnia 18 lutego 1756 r. przepisy określające zasady handlu, transportu i magazynowania kawy wydane przez Fryderyka II Wielkiego dnia 19 czerwca 1778 r.

(ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2)
www.koszalin.ap.gov.pl

Wystawa muzealnych radioodbiorników

Zwiedzanie całości ekspozycji wymaga wcześniejszego uzgodnienia z zarządem spółki.

Można tutaj zobaczyć pierwsze radia detektorowe, lampowe i tranzystorowe, Kultura Kultura wyposażenie studia, a także tzw. kołchoźniki (odbiorniki radiofonii bezprzewodowej z czasów wczesnego PRL-u), gramofony i adaptery oraz radiole.

(hol Radia Koszalin, ul. Piłsudskiego 41)
tel. 94 347 09 62
www.radio.koszalin.pl

Budynek z początku XIXw.

ul. Mickiewicza 26Budynek z początku XIX w. - budynek wzniesiono na terenie, który w średniowieczu zajmował klasztor żeński cysterek. W 1568 r. na miejscu rozebranego klasztoru biskup kamieński książę Jan Fryderyk rozpoczął budowę zamku.

Zamek spłonął w wielkim pożarze w 1718 r. i nie został odbudowany. Obecny budynek wzniesiono w latach 1820-1825 jako siedzibę sądu okręgowego i prokuratury.

Góra ChełmskaPradzieje: Najstarsze ślady osadnictwa na Górze Chełmskiej pochodzą z ok. 2000 r. p.n.e. Znaczenia kultowego góra nabrała we wczesnym średniowieczu.

Początkowo w wierzeniach pogańskich stanowiła przestrzeń sacrum jako wyróżniający się wysokością twór przyrody – najwyższe wzniesienie w okolicy, gdzie oddawano cześć słońcu i innym siłom natury.

W IX w. powstała tutaj gontyna, w której palono święty ogień ku czci kaszubskiego bożka Belbuka (Białego Boga). Wokół kąciny chowano zmarłych Słowian, o czym świadczą odkryte przez archeologów groby i stosy ciałopalne.

Pogańska świątynia została zlikwidowana wraz z nastaniem chrześcijaństwa jeszcze w XII w. W tamtym okresie miejscowa ludność określała wzniesienie mianem Holm (z kaszubskiego: „chełm”), co potwierdzają zapisy źródłowe.


Kaplica Najświętszej Marii Panny

Chrześcijaństwo do Koszalina nie dotarło za czasów kołobrzeskiego biskupa Reinberna; nie przyjechał tutaj także z misją nawracania pogan biskup Otton z Bambergu, który na polecenie księcia Bolesława Krzywoustego działał na Pomorzu Zachodnim w latach 1124-1125.

Skuteczna dla ostatecznej likwidacji ośrodka pogańskiego była dopiero decyzja księcia Bogusława II o przekazaniu Koszalina i Góry Chełmskiej norbertanom z Białoboków pod Trzebiatowem.

Na miejsce gontyny pogańskiej, między 1214 i 1217 r., wzniesiona została kamienna kaplica poświęcona Najświętszej Marii Pannie. Początkowo pełniła funkcję kościoła parafialnego dla Koszalina, jak również kaplicy cmentarnej pierwszej w okolicy chrześcijańskiej nekropolii, która liczyła ponad 3000 pochówków.

Z dokumentu biskupa Hermana, wystawionego 23 lutego 1263 r., a więc jeszcze przed lokacją miasta, wśród świadków występuje „Nicolaus plebanus in Golme” – Mikołaj, proboszcz na Chełmie.

Po założeniu klasztoru w Koszalinie pieczę nad kaplicą przejęły cysterki. Z czasem sanktuarium Gollenberg (Niemcy nazwali wzniesienie Gołogórą) zyskało sławę europejską, a kolejni papieże kierowali tutaj za pokutę największych grzeszników Rzymu.

Po reformacji kaplica uległa zniszczeniu. Ocalał po niej gotycki krucyfiks zawieszony obecnie w łuku tęczowym koszalińskiej katedry.


Ślady przeszłości

Kamienne fundamenty kaplicy z XIII w. zostały zrekonstruowane współcześnie, w ramach założonego w 1986 r. rezerwatu archeologicznego, zlikwidowanego wraz z przekazaniem szczytu kościołowi.

Do dziś zachowały się fragment fundamentów kościoła, którego budowę rozpoczęto w 1431 r., ale nigdy nie ukończono, oraz fragment cokołu pomnika z 1829 r., poświęconego ofiarom wojen z Napoleonem.

Pomnik ten został zaprojektowany w formie potężnego krzyża przez słynnego architekta berlińskiego Karla Friedricha Schinkela. Krzyż usunięto w latach 60. XX w., ale ślad po nim pozostał w nazwie szczytu – Krzyżanka.

Na murku umieszczono tablicę ze słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi w Koszalinie 1 czerwca 1991 r. Cylindryczna wieża widokowa z 1888 r. liczy 31,5 m.

Warto wspiąć się po 140 metalowych stopniach i drewnianych szczeblach drabin dla wspaniałej panoramy tej części Pobrzeża Słowińskiego.Oprócz odległego o 8 km Bałtyku widać jeziora Jamno, Bukowo i Lubiatowskie, a także oczywiście Koszalin i Sianów. Odnalezienie Darłowa ułatwiają bielące się w tle wiatraki elektrowni w Cisowie. W połowie podjazdu na parking znajduje się neogotycka wieża wodociągowa z końca XIX w. ze zbiornikami wyrównawczymi.

Sanktuarium PrzymierzaRolę przywrócenia funkcji świętej góry kardynał Ignacy Jeż powierzył Szensztackiemu Instytutowi Sióstr Maryi, z którego założycielem – ojcem Józefem Kentenichem poznał się w obozie koncentracyjnym Dachau.

Budowa kaplicy przebiegała sprawnie: w kwietniu 1991 r. został wmurowany kamień węgielny, a już 1 czerwca świątynia została wyświęcona przez Jana Pawła II.

Jest ona jedną ze 170 kaplic na świecie wzorowanych na macierzystej w Schönstatt w Niemczech; również neobarokowy wizerunek Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej – Córki Ojca Przedwiecznego, Oblubienicy Ducha Świętego i Matki Syna Bożego jest wszędzie podobny. W 2000 r. miała miejsce koronacja obrazu bursztynową koroną.

W 2011 r., za sprawą kardynała Stanisława Dziwisza, w ołtarzu kaplicy umieszczona została relikwia – kropla krwi błogosławionego Jana Pawła II, zamknięta w krzyżu papieskim.

Dziś tak jak dawniej do sanktuarium przybywają rzesze pątników, aby wymodlić łaski: zadomowienia, wewnętrznej przemiany i gorliwości apostolskiej, a także podziękować za łaski już otrzymane. Pątnikami do sanktuarium byli obaj prezydenci Rzeczpospolitej, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.


Budynek Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Obiekt wzniesiony w 1871 r.


Budynek wzniesiony w 1871 r.

Obecnie mieszczą się tu: Centrum Kultury 105 i Filharmonia Koszalińska z salą Kina „Kryterium”, pełniącą również funkcje koncertowe.


Neogotycki budynek Poczty GłównejWzniesiono go w 1884 r. jako siedzibę Naczelnej Dyrekcji Poczty i Urzędu Pocztowego na miejscu dwóch budynków wynajmowanych od 1858 r. Na dziedzińcu poczty w tym czasie wybudowano powozownię.

W latach 1906-1908 dobudowano skrzydło wschodnie. Rozbudowa poczty związana była z rozwojem komunikacyjnym regionu. Już w 1803 r. w Koszalinie znajdowała się stacja poczty konnej, która działała do 1911 r.

W budynku mieścił się również Urząd Budowy Telegrafu.


Gmach RejencjiObiekt został wybudowany w latach 90. XIX w. jako siedziba władz rejencji pruskiej (była to pruska jednostka administracji, odpowiednik województwa).

Budynek wzniesiono w stylu eklektycznym z elementami secesji. Urzędowali tutaj kolejni prezydenci rejencji koszalińskiej do 1939 r., kiedy siedzibę tego urzędu przeniesiono do nowo wybudowanego gmachu.

Po drugiej wojnie światowej obiekt, wraz z kompleksem przyległych budynków administracyjnych, został przekazany na siedzibę komendy wojewódzkiej milicji; obecnie stanowi siedzibę Komendy Miejskiej Policji.


Neogotycki budynek polikliniki


Wzniesiony w latach 1895- 1896 na potrzeby szpitala miejskiego był w okresie 1914-1945 użytkowany jako Dom Miejski przez różne miejskie instytucje, m.in. Miejski Urząd Budowlany i Mieszkaniowy, Zarząd Gruntów, Muzeum Miejskie (1914- 1929), Koszalińską Czytelnię Ludową, Miejską Kasę Chorych.

Po drugiej wojnie światowej, w latach 1945-1950, budynek pozostawał pod zarządem władz miejskich, a od 1950 r. jest użytkowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA. W 1987 r. dobudowano nowy gmach szpitala- polikliniki.


Kaplica św. Gertrudy

ul. Skłodowskiej-Curie Marii 12– wzniesiona w 1383 r. poza murami miejskimi początkowo pełniła funkcje kaplicy szpitalnej, a następnie – cmentarnej. W 1735 r. została zamieniona na skład amunicji miejscowego garnizonu (zmiana dachu, zamurowanie otworów okien nych, rozebranie wieży).

Na początku XX w. przywrócono kaplicy funkcje sakralne i poddano ją restauracji, odtwarzając pierwotny wygląd. Po drugiej wojnie światowej pełniła funkcje magazynowe; mieściła się tu także Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.

W 1999 r.kaplica została przekazana parafii ewangelicko-augsburskiej i ponownie pełni funkcje sakralne.

Budynek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego


- wzniesiony w 1906 r. jako budynek parafialny ewangelickiej gminy wyznaniowej został w latach 50. XX w. przebudowany i przekazany teatrowi. Od 1958 r. w budynku mieści się Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego.

Neogotycki budynek Archiwum Państwowego


Wzniesiony na początku lat 80. XIX w. jako szpital garnizonowy znajdował się pod zarządem administracji wojskowej do końca pierwszej wojny światowej.

Od 1925 r. był siedzibą Urzędu Skarbowego. W latach 1945-1957 mieścił się tu Szpital Powiatowy i Miejski, w latach 1958-1970 zaś działała Państwowa Szkoła Pielęgniarska.

W kolejnych latach obiekt użytkowało wspólnie kilka instytucji, m.in. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, Przychodnia Neurologiczna, Archiwum Państwowe.

Od 1988 r. budynek stanowi siedzibę Archiwum Państwowego w Koszalinie.


Gmach I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Dubois


Został wybudowany w latach 1910-1912 na potrzeby Miejskiego Liceum Żeńskiego im. Księżnej Bismarck. W 1944 r. w gmachu znajdował się lazaret dla żołnierzy niemieckich, a od 1945 r. – szpital dla żołnierzy radzieckich.

W 1947 r. gmach został przekazany Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącemu w Koszalinie, odkąd pełni nieprzerwanie funkcje edukacyjne – obecnie jest siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois.


Budynek z końca  XIX w.


Zbudowany został w latach 70. XIX w. przez rodzinę Hildebrandów. W latach 1905-1919 mieszkał tutaj dr Fryderyk Hildebrand, koszalinianin, znany botanik, profesor uniwersytecki i dyrektor ogrodów botanicznych we Freiburgu.

W okresie 1921-1930 budynek był własnością Ziemiańskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej, następnie, do 1939 r., mieściły się tu Bank Własności Gruntów i Domów oraz Stowarzyszenie Właścicieli Gruntów i Domów Miasta Koszalina i Powiatu.

W czasie drugiej wojny światowej budynek należał do Banku Ludowego. Po wojnie nadal pełni funkcję banku, do 1949 r. Banku Rolnego, w latach 1949-1968 – Oddziału Wojewódzkiego Banku Inwestycyjnego, w latach 1968-1988 – III Oddziału NBP.

Po 1989 r. mieścił się tutaj Bank Gdański. Obecnie jest to siedziba banku.


Neogotycki Kościół p.w. św. Józefa


Został zbudowany w 1869 r. dla wiernych założonej w 1857 r. parafii katolickiej. Do 1939 r. gromadzili się tutaj Polacy mieszkający na stałe i pracujący sezonowo w okolicy Koszalina.

Kościół został wzniesiony na planie prostokąta z niewielkim trójbocznie zamkniętym prezbite-rium. We wnętrzu znajduje się zabytkowe neogotyckie wyposażenie, m.in. 14 obrazów drogi krzyżowej z 1886 r.

W prezbiterium zachowały się neogotyckie witraże. Do końca drugiej wojny światowej był jedynym kościołem katolickim w Koszalinie.

Kamienica gotycka z XIV w.


Kamienica ta, usytuowana przy katedrze, nawiązuje do średniowiecznego charakteru zabudowy Koszalina. Zachowane fragmenty elewacji frontowej i gotycki ostrołukowy portal świadczą o metryce obiektu. W XVIII w. została przebudowana. W 1945 r. uległa częściowemu zniszczeniu.

W latach 1958-1959 została odbudowana. Obecnie jest budynkiem mieszkalnym.

Katedra gotycka  z XIV w.
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 


- jest to najstarszy zabytek miasta wzniesiony w latach 1300-1333. Reprezentuje najczęściej spotykany na Pomorzu typ budowli – bazylikę z wydłużonym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz z wnętrzem sklepionym gwiaździście i kwadratową, masywną wieżą.

W ołtarzu głównym znajduje się 16 figur gotyckiego pentaptyku z 1512 r., ponadto w prezbiterium na belce tęczowej można zobaczyć krucyfiks z końca XIV w. Witraże powstały w latach 1914-1915.

Kościół wyposażony jest w organy o barokowym brzmieniu z 1899 r.

Najstarszym zabytkiem jest umieszczona w kruchcie pod wieżą chrzcielnica z XIII w.

Na ścianach kruchty wiszą płyty nagrobne z pocz. XVII w.

Ratusz 

Ta siedziba władz miejskich została wzniesiona w latach 1960-1962. Jest szóstym z kolei ratuszem w dziejach miasta.


Kamienica z XVI w.


Jej najstarsze elementy znajdują się w ścianach bocznych i są to ostrołukowe blendy z XVI w. Kamienica uległa zniszczeniom podczas wielkiego pożaru miasta w 1718 r., później jednak została odbudowana.

Do 1945 r. była użytkowana jako budynek mieszkalny. Po zniszczeniach w 1945 r. ponownie ją odbudowano.

W latach 1969-1972 przeprowadzono remont kamienicy i adaptację wnętrz na ekspozycje Muzeum Okręgowego. Od 1982 r. funkcjonuje jako Pałac Ślubów.

Budynek Straży Pożarnej 


Został wzniesiony w 1928 r., z charakterystyczną wysoką wieżą, usytuowaną od strony zachodniej, służącą pierwotnie jako ściana ćwiczeń wysokościowych.

Dawniej elewacja frontowa i plac ćwiczeń usytuowane były po stronie zachodniej, po drugiej wojnie światowej plac główny umieszczono po wschodniej stronie budynku, przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Wcześniejszy gmach straży istniał tuż obok i zbudowany był z tzw. muru pruskiego. Lokalizacja straży pożarnej nawiązuje do miejsca wybuchu wielkiego pożaru miasta w 1718 r., w którym spłonęła większość zabudowy.

Obecnie budynek nadal pełni swoją pierwotną funkcję.

Podziemia starego browaru
(ul. Kazimierza Wielkiego)


Stanowią część dawnego browaru E. Aschera z 1846 r., istniejącego do 1910 r., który znajdował się na placu pomiędzy ul. Zwycięstwa a budynkiem straży pożarnej.


Zabudowa koszalińskiego browaru

Browar ten został założony w 1873 r. jako spółka kapitału ziemiańskiego, a jego siedziba była kilkakrotnie przebudowywana.

Budynek byłego oddziału
Narodowego Banku Polskiego


Zbudowany w latach 1936-1938, według projektu prof. Gregora Rosenbauera, jest przykładem architektury modernistycznej.

NA TURYSTYCZNYM SZLAKU

Pieszo po Górze Chełmskiej

Znakowane szlaki piesze po Górze Chełmskiej można podzielić na dwa rodzaje: spacerowe, o długości do ok. 12 km, które można pokonać w ciągu kilku godzin, oraz regionalne, o długości 40-50 km, na pokonanie których trzeba przeznaczyć dwa etapy dzienne.

Szlaki spacerowe

Niebieski Szlak Porwanego Księcia: Koszalin, ul. Gdańska – Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej – Sianów (dawna fabryka zapałek) liczy 12,6 km.

Nazwa szlaku upamiętnia legendarne porwanie księcia Bogusława X Wielkiego przez mieszczan koszalińskich w 1475 r.


Żółty Szlak Pętla Tatrzańska: Koszalin, ul. Gdańska – Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej ma długość 11,8 km. Trasa wiedzie przez najbardziej strome, zalesione stoki masywu Góry Chełmskiej i wzniesienia – Górę Piaskową, Górę Kamienną i Górę Gołąbek.

Szlak ten do złudzenia przypomina tatrzańską Ścieżkę Nad Reglami 3. Zielony Szlak Kamieni Granicznych: Koszalin-Dzierżęcino – Bonin liczy 12 km.

Znajdujące się na trasie trzy kamienie wyznaczają średniowieczną granicę posiadłości miejskich i dóbr klasztoru cysterek; dwa z nich mają wykute krzyże oraz znak Koszalina (odwrócona litera Z).

Szlaki regionalne


Czarny Szlak im. Papieża Jana Pawła II: Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej w Koszalinie (wyświęcone przez Ojca Świętego 1 czerwca 1991 r.) – Sanktuarium Matki Bożej Bramy Nieba na Świętej Górze Polanowskiej (kamień węgielny wmurowany w pustelnię franciszkańską poświęcony przez Ojca Świętego podczas wizyty w Pelplinie). Liczący 47,1 km szlak w większości pokrywa się z projektowaną drogą pielgrzymkową Świętych Gór Pomorza.


Czerwony Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego:  Koszalin, Sanktuarium Przymierza – Tychowo ma 50,2 km. Na trasie znajdują się m.in. największy głaz narzutowy „Trygław”, ścieżka edukacyjna „Czapla Góra” oraz pomnikowe dęby „Bogusław” i „Józef”. Trasa upamiętnia pierwszego koszalińskiego przewodnika i prezesa oddziału PTTK.

„Koszałkiem” przez Jezioro Jamno


W sezonie letnim niezwykle atrakcyjny sposób dojazdu z Koszalina na nadbałtyckie plaże położone na Mierzei Jamneńskiej stanowi tramwaj wodny „Koszałek”. Jest on skomunikowany z autobusem linii 1J, którym można dotrzeć do przystani w Jamnie z dworca PKP.

Prom kursuje wahadłowo na trasie Jamno – Kanał Jamneński – Unieście. Zbudowany w stoczni rzecznej w Płocku płaskodenny statek zabiera na pokład 67 osób oraz rowery i wózki dla osób niepełnosprawnych.

Rejs przez jezioro zajmuje zaledwie 20 minut, czyli dokładnie tyle, ile trzeba przeznaczyć na dojazd samochodem przy słabym natężeniu ruchu drogowego.

Szlakiem wąskich torówStowarzyszenie Miłośników Koszalińskiej Wąskotorówki organizuje na zbiorowe zamówienie przejażdżkę zabytkowym taborem na trasie: Koszalin Wąskotorowy – Manowo, co można połączyć ze zwiedzaniem ścieżki edukacyjnej „Czapla Góra” w Manowie.

Szlaki rowerowe


Dojazd rowerem na nadmorską plażę w Mielnie zapewnia asfaltowa ścieżka rowerowa o długości 12 km poprowadzona wzdłuż dróg nr 11 i nr 165 dawnym torowiskiem tramwajowym. (Pierwsze połączenie kolejowe „Małym Pociągiem” ruszyło już w 1905 r., a w 1913 r. zostało zastąpione tramwajem nazwanym „Pociągiem Plażowym”, który kursował aż do Unieścia).

Planuje się, że kolejne ścieżki rowerowe będą oddawane do użytku stopniowo, w miarę postępowania remontu koszalińskich ulic, z odrębnymi przejazdami dla rowerzystów z sygnalizacją świetlną.

Najstarsza, dziś już historyczna, droga rowerowa powstała wzdłuż ul. Jana Pawła II.


Szlaki rowerowe w okolicach Koszalina


W ostatnich latach wokół Koszalina powstała gęsta sieć znakowanych szlaków rowerowych, która ma na celu ułatwiać poznawanie walorów krajoznawczych najbliższej okolicy podczas rowerowych eskapad. Wśród szlaków tych znajdują się:

1. Zielony Szlak Gotów: Koszalin-Lubiatowo – Rezerwat Archeologiczny „Kamienne Kręgi” w Grzybnicy liczy 20,6 km. Jest to jeden Koszalińska kolejka wąskotorowa Plaża w Mielnie z najstarszych szlaków rowerowych, który powstał już pod koniec lat 80. XX w. Można z niego korzystać także w celu dojazdu do grobów megalitowych pod Mostowem.

2. Żółty Trakt Rybogryfa: Koszalin, ul. Słupska – Koszalin- Dzierżęcino, ul. Lubiatowska ma 23,7 km długości. Ułatwia on wyjazd z Koszalina w kierunkach wschodnich, w tym dojazd do Sianowa, Węgorzewa Koszalińskiego i Policka.

3. Czarny Tychowski Trakt: Koszalin, ul. Lechicka – Tychowo liczy 41 km. Szlak ten stanowi najkrótszy dojazd drogami asfaltowymi do Ogrodu Botanicznego „Wiciokrzew” we Włokach.

Szlak rowerowy „Bike the Baltic” Jest to nazwa międzynarodowego szlaku rowerowego, który – także poprzez połączenia promowe – przecina Skanię, Bornholm i Pobrzeże Koszalińskie.

Trasa dojazdu z przystani w Kołobrzegu do Mielna pokrywa się z przebiegiem trasy R-10, stąd zaś do Koszalina biegnie ścieżką rowerową (uwzględniony jest też wariant z przeprawą przez Jamno).

Od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Traugutta szlak tworzy pętlę dojazdową do Rezerwatu Archeologicznego „Kamienne Kręgi” w Grzybnicy. Szlak powstał w ramach projektu unijnego „Zjednoczeni w różnorodności”.

MUZEA I WYSTAWY

Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych

Zwiedzanie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z dowództwem Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Ekspozycja dotyczy historii polskich formacji granicznych oraz patrona centrum. Przed budynkiem wyeksponowano przedwojenne słupy graniczne z rejonu Chojnickiego Inspektoratu Straży Granicznej.

(ul. Piłsudskiego 92)
tel. 94 344 49 00
www.cos.strazgraniczna.pl

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej

Aby je zwiedzić, należy to uzgodnić wcześniej z dowództwem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta.

W salach wystawowych znajdują się dokumenty związane z powstaniem i rozwojem polskich jednostek przeciwlotniczych oraz tradycjami Wyższej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej z lat 1948-1997, popularnie zwanej przez koszalinian „Zenitką”.

Na zewnątrz muzeum można obejrzeć armaty i rakiety przeciwlotnicze oraz inny sprzęt, poczynając od czasów drugiej wojny światowej.

(ul. Wojska Polskiego 66)
tel. 94 345 69 44
www.cssp.sp.mil.pl

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego

Powstał jesienią 1953 r., a pierwsza premiera – Ślubów panieńskich w reżyserii Ireny Górskiej-Damięckiej – miała miejsce już 16 stycznia Kronika J.D.Wendlanda z XVIII w., zbiory Archiwum Państwowego w Koszalinie Muzeum Sztuki Książki 38 39 1954 r. w wynajętej sali.

Koszaliński przybytek Melpomeny w ramach akcji „Lato w teatrze” prowadzi warsztaty teatralne adresowane do młodzieży spędzającej wakacje w mieście.

(ul. Heleny Modrzejewskiej 12)
tel. 94 342 20 58
www.btd.koszalin.pl

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki

Orkiestra symfoniczna, która powstała w 1956 r., obecnie daje około 120 koncertów rocznie, również na scenach międzynarodowych.

Z orkiestrą występowała większość uznanych polskich dyrygentów. Podczas wakacji odbywają się w koszalińskim amfiteatrze spektakle operowe dla 5000 widzów; znaczącymi wydarzeniami ostatnich lat były dzieła: Tosca Pucciniego, Carmen Bizeta i Trubadur Verdiego.

(ul. Zwycięstwa 105)
tel. 94 342 20 22
www.filharmoniakoszalinska.pl

Centrum Kultury 105

Jest to największy animator wydarzeń kulturalnych, w tym współtworzonych przez mieszkańców miasta we wszystkich grupach wiekowych, od dzieci po seniorów.

Przy centrum działają odnoszące sukcesy w skali krajowej amatorskie chóry, teatry, zespoły muzyczne, wokalne i taneczne.

Tutaj też znajdują się nowoczesne kino studyjne „Kryterium” oraz Bałtycka Galeria Sztuki i Galeria Scena. W gestii centrum jest także zarządzanie koszalińskim amfiteatrem.

(ul. Zwycięstwa 105)
tel. 94 347 57 01
www.ck105.koszalin.pl

Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog” 

Ta ostatnia w Polsce scena rapsodyczna ma w repertuarze m.in. prezentacje poezji, recitale piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej.

W sali stowarzyszenia odbywają się różnego rodzaju spotkania autorskie oraz dyskusje z pierwszoplanowymi postaciami polskiej kultury.

(ul. Grodzka 3)
tel. 94 342 52 96
www.teatrdialog.koszalin.pl

Teatr Variété „Muza”

Proponuje okazjonalny repertuar muzyczno-rozrywkowy. Wśród różnorodnych widowisk dużym zainteresowaniem cieszyły się musical Cabaret oraz rewia latynoska Fiesta Latina, a z koncertów – występy duetu gitarowego z Chicago, wokalistki z Japonii Naomi Utamakura czy światowej sławy tenora Francesca Malapeny.

Owacyjne przyjęcie zgotowano także polskim artystom estradowym m.in. Halinie Kunickiej, Krzysztofowi Daukszewiczowi i Krzysztofowi Piaseckiemu.

(ul. Morska 9)
tel. 607 900 117
www.teatr-muza.pl

Koszalińska Biblioteka Publiczna
im. Joachima Lelewela

Oprócz księgozbioru udostępnianego w formie tradycyjnej, fonoteki i wideoteki można skorzystać z czytelni i sali konferencyjno-kinowej; szczególnej uwadze krajoznawców należy polecić dział regionalny.

W gmachu znajduje się gablota poświęcona kompozytorowi Władysławowi Turowskiemu, autorowi Pieśni o ziemi koszalińskiej, oraz gablota poświęcona twórczości pisarza Gracjana Bojar-Fijałkowskiego.

(pl. Polonii 1)
tel. 94 348 15 40
www.biblioteka.koszalin.pl

WYDARZENIA KULTURALNE:

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych
o Włodzimierzu Wysockim
„Pasje według św. Włodzimierza”

Festiwal ten powstał z inicjatywy dr Marleny Zimnej, niecodziennej pasjonatki, zakochanej w twórczości rosyjskiego barda, poety i aktora. Spotkania fanów zjeżdżających do „Planety Wysockiego w Koszalinie” z najodleglejszych zakątków świata przebiegają w niezapomnianej atmosferze.

Festiwal jest także okazją do wysłuchania kon- Kultura Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego certów w obsadzie międzynarodowej.

Dni Koszalina

Cykl różnorodnych imprez rozpoczyna się w rocznicę urodzin miasta (23 maja 1266 r.), a kończy świętem najmłodszych obywateli i rocznicą odwiedzin miasta przez papieża Jana Pawła II (1-2 czerwca 1991 r.).

Międzynarodowy Festiwal Organowy

Ta najstarsza – bo zapoczątkowana w 1966 r. koncertem w koszalińskiej katedrze wykonanym na zabytkowych organach z 1899 r. – impreza lokalna ma od 1972 r. rangę i obsadę międzynarodową.

W sezonie letnim można wysłuchać utworów muzycznych interpretowanych przez czołowych polskich i europejskich organmistrzów.

Urozmaicony program przewiduje także występy chórów, orkiestr symfonicznych i zespołów muzycznych często z towarzyszeniem solistów. Organizatorem festiwalu jest Koszalińska Filharmonia im. Stanisława Moniuszki.

Koszaliński Festiwal Kulinarny
na Ulicy Smaków

Wydarzenie to jest doskonałą okazją do prezentacji specjałów gastronomicznych jąca się w plenerze impreza przyciąga wielu miłośników jedzenia.

Festiwal Kabaretu

Najpopularniejszy kabareton w kraju odbywa się na deskach amfiteatru zawsze w ostatnią sobotę lipca. Na zaproszenie kabaretu Koń Polski zjeżdżają na występy do Koszalina czołowi satyrycy z całego kraju.

Mottem festiwalu jest hasło: „Minuta śmiechu to dzień życia dłużej”, a puentą – finałowa, zawsze na czasie, satyryczna piosenka. Transmisje z tego niezwykłego show biją rekordy oglądalności wśród widzów TVP.

Jarmark Jamneński

Jego początki sięgają lat 70. XX w., kiedy to wzorem średniowiecznych kupców rozstawiano stragany przy obecnej ul. Dworcowej. W 2004 r. organizację jarmarku przejął Dział Etnograficzny Muzeum w Koszalinie.

Prezentacji wytworów kultury, sztuki ludowej i rękodzieła towarzyszą występy zespołów folklorystycznych, a w karczmie jamneńskiej serwowane są specjały kuchni staropolskiej.

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

Podczas pierwszego międzynarodowego przeglądu debiutów „Młodzież na Ekranie” w 1973 r. zaprezentowano publiczności 14 filmów polskich i 7 europejskich.

Grand Prix „Wielki Jantar” zdobył wówczas Krzysztof Zanussi, twórca Iluminacji. W kolejnych latach laureatami zostali m.in. Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Filip Bajon i Barbara Sass.

Ważkim momentem oceny debiutów zarówno profesjonalistów, jak i amatorów są dyskusje z twórcami Szczerość za szczerość. Misją wrześniowego festiwalu jest odkrywanie sztuki filmowej o młodych, dla młodych i przez młodych uprawianej.

Europejski Festiwal Filmowy
„Integracja Ty i Ja”

Choć myśl przewodnia festiwalu zmienia się z roku na rok, wciąż aktualna i świeża pozostaje idea i potrzeba integracji środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentację filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych.

Z festiwalem połączony jest szereg inicjatyw towarzyszących takich jak koncerty, spotkania, wystawy, publikacje.

Ważny element programowy imprezy stanowią dyskusje Bez barier, podczas których podnoszone są ważkie i kontrowersyjne tematy dotyczące niepełnosprawności.

Hanza Jazz Festiwal

Nazwa imprezy podkreśla średniowieczną przynależność Koszalina do związku miast portowych. Październikowy festiwal jest adresowany przede wszystkim do młodych muzyków i fanów jazzu z całej Polski.

Obejmuje nie tylko koncerty, ale też warsztaty muzyczne, na które są zapraszane w charakterze wykładowców takie sławy jazzu, jak Krystyna Prońko, Jan Ptaszyn Wróblewski czy Adam Wendt.

Koszalińska Wizja Breaka

Obejmuje nie tylko rywalizację najlepszych w Polsce ekip b-boy’ów w formie ogólnopolskiego turnieju breakdance’a, ale zarazem kwalifikacje do „Jammin on Beat”

Festiwal Rockowy „Generacja”

Zapewnia solidne rockowe granie, można usłyszeć hard- rock, połączenie rocka z punkiem. Dziś, po trzydziestu latach działania, jest to jeden z ważniejszych festiwali na rockowej scenie kraju. Więcej na www.generacja.koszalin. pl.

Międzynarodowy Festiwal
Zespołowej Muzyki Akordeonowej

Festiwal organizowany jest od 2001 roku. Impreza przede wszystkim popularyzuje akordeon jako instrument zespo-łowy oraz jest doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń i repertuaru.

Program festiwalu przewiduje kameralne koncerty uczestników, koncerty zespołów zawodowych oraz wspólny koncert galowy.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej
„Reflektor”

Festiwal ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży piosenki aktorskiej o zabarwieniu teatralnym, wzbogacony rekwizytem, gestem, stanem emocjonalnym, przedstawiający w aktorski sposób własne lub czyjeś przeżycia.

Koncert połączony jest z recitalem gwiazdy piosenki aktorskiej. W roku 2009 był to Zbigniew Zamachowski.
Zapraszamy!
Witamy
Sobota, 17 listopada 2018
Położenie » Zobacz położenie atrakcji »

Filmy »
Kamery »
Panoramy »

Noclegi w okolicy »
» lista atrakcji «
Wybierz atrakcje:
Amfiteatr im. Ignacego Paderewskiego
Zabytkowy Park im. Książat Pomorskich
Domek Kata
Kościół zamkowy z XIII/XIV w.
Skansen kultury jamneńskiej
Pałac Młynarza i młyn z XIXw.
Średniowieczne mury obronne
Muzeum Aut Zabytkowych
Wystawa muzealnych radioodbiorników
Archiwum Państwowe w Koszalinie
Muzeum Sztuki Książki
Muzeum w Koszalinie
Muzeum Wody
Muzeum Włodzimierza Wysockiego
Budynek z początku XIXw.
Budynek Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Budynek wzniesiony w 1871 r.
Neogotycki budynek Poczty Głównej
Gmach Rejencji
Neogotycki budynek polikliniki
Kaplica św. Gertrudy
Budynek Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
Neogotycki budynek Archiwum Państwowego
Gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois
Budynek z końca XIX w.
Neogotycki Kościół p.w. św. Józefa
Kamienica gotycka z XIV w.
Katedra gotycka z XIV w. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
Ratusz
Kamienica z XVI w.
Budynek Straży Pożarnej
Podziemia starego browaru (ul. Kazimierza Wielkiego)
Budynek byłego oddziału Narodowego Banku Polskiego
Szlaki spacerowe
Szlaki regionalne
„Koszałkiem” przez Jezioro Jamno
Szlakiem wąskich torów
Szlaki rowerowe
Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych
Muzeum Obrony Przeciwlotniczej
Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
Centrum Kultury 105
Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”
Teatr Variété „Muza”
Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Włodzimierzu Wysockim „Pasje według św. Włodzimierza”
Dni Koszalina
Międzynarodowy Festiwal Organowy
Koszaliński Festiwal Kulinarny na Ulicy Smaków
Festiwal Kabaretu
Jarmark Jamneński
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”
Hanza Jazz Festiwal
Koszalińska Wizja Breaka
Festiwal Rockowy „Generacja”
Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „Reflektor”
Reklamy Google
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone