Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Koronowo
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Chojnów
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Nasza historia

Znaleziska w Chojnowie wskazują na wpływy prowincjonalno-rzymskie z okresu II-IV wieku n.e. Znaleziono tu ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego pochodzące z VI-XII wieku.

Osada Chojnów powstała przed rokiem 1288. Nazwa "Haynow" znaczy miejsce porosłe chojną, sosną. Według legendy był tu gaj poświęcony pogańskim bogom. Osada, usytuowana przy północnym odgałęzieniu szlaku handlowego zwanego "Wysoką Drogą"', miała dogodne warunki rozwoju.

Pełne prawa miejskie Chojnów uzyskał w 1333 roku.

Średniowieczny kształt miasta można jeszcze odczytać w obecnej siatce ulic. Jego centrum stanowił rynek, który powstał przez obudowanie domami rozszerzenia „Wysokiej Drogi" jeszcze w czasach przed lokacją. Przy wytyczaniu nowych ulic wykorzystano już istniejący układ dróg - stąd długi rynek i inne odstępstwa od stosowanego niemal wszędzie na Dolnym Śląsku układu szachownicowego.

W początkach XIV w. rozpoczęto obwarowywanie miasta murami obronnymi, o których wzmiankę napotykamy w 1357 roku.

Rozwój miasta w wiekach XIV-XV zapewniały, poza dochodami płynącymi z wymiany handlowej, rzemiosło - głównie tkactwo i sukiennictwo. Wielu mieszkańców miasta i okolic zajmowało się hodowlą owiec, tworząc lokalną bazę surowcową dla rozwoju sukiennictwa.

Rozkwit miasta przerwały klęski spowodowane pożarami w latach 1318 i 1428. Ten ostatni pożar łączy się z najazdem wojsk husyckich i rzezią mieszkańców. Z pogromu uratowało się zaledwie 15 mieszczan, którzy ukryli się w kościelnej wieży. Upamiętnia to tablica znajdująca się na wieży kościelnej.

Powoli miasto odbudowywało się, by w początkach XVI w. stać się znowu dobrze rozwiniętym, bogatym ośrodkiem miejskim.

Niezależnie od rozwoju rzemiosła rozwijał się handel. Sprzyjały temu kolejne decyzje ówczesnych władców. Król Władysław Jagiellończyk w 1503 roku postanowił, by szlaki handlowe z Saksonii przebiegały dwiema drogami: przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, lub przez Legnicę, Chojnów, Lwówek Śląski, Lubań. Cesarz Rudolf II w 1580 zarządził, by kupcy udający się do Polski i Śląska korzystali wyłącznie z drogi biegnącej przez Legnicę, Chojnów, Bolesławiec, Nowogrodziec, Lubań, Zgorzelec, Budziszyn i dalej do Saksonii, Miśni i Turyngii.

Okres wojny trzydziestoletniej, przemarsze walczących armii, nakładane kontrybucje, grabieże, doprowadziły do zubożenia mieszkańców i upadku gospodarczego miasta.

Druga połowa XVIII w. to ponowna próba odbudowania rzemiosła. Zainteresowanie władz rozwojem sukiennictwa potwierdziło otwarcie w 1762 roku Zawodowej Szkoły Sukienniczej, a w 1769 roku budowa magazynu wełny z funduszów państwowych. Liczba rzemieślników trudniących się sukiennictwem w 1788 roku wzrosła do 57 osób.

I znów pierwsze lata XIX w. przekreśliły dotychczasowy dorobek Chojnowa. W 1804 roku miasto nawiedziła katastrofalna powódź, nie ominęły go także przemarsze wojsk wojen napoleońskich.

W drugiej połowie XIX w. Chojnów, podobnie jak inne miasta śląskie wkroczył w fazę uprzemysławiania. Zbudowano w mieście cukrownię, fabrykę rękawiczek, papiernię oraz zakłady wyrobów blaszanych. Rozwój przemysłu przyśpieszyło wybudowanie w 1845 roku linii kolejowej z Legnicy do Bolesławca. Zainicjowano inwestycje o charakterze komunalnym - w 1848 roku Chojnów został skanalizowany, w 1867 otrzymał instalację gazową, a w 1912 roku - elektryczność.

Tym korzystnym zmianom towarzyszył wzrost liczby ludności miasta. W 1801 roku Chojnów liczył ponownie 1314 obywateli, w 1890-8115. Wzrost liczby i zamożność mieszkańców miał wpływ na urbanistyczny rozwój miasta. Rozpoczął się etap rozbudowy miasta poza linią średniowiecznych murów miejskich w kierunku północnym i zachodnim, po usunięciu naturalnej granicy, jaką były mury i fosy, które w tym czasie zasypano. Zabudowa przekroczyła również rzekę Skorę w kierunku południowym. Od 1860 roku przebudowano i wzniesiono na nowo liczne domy w Rynku i na sąsiednich ulicach.
 
Końcowy okres II wojny światowej również nie oszczędził Chojnowa, który znalazł się w strefie działań 1 Frontu Ukraińskiego. 10 lutego 1945 roku wojska 52 Armii Radzieckiej pod dowództwem generała Koroliewa weszły do miasta.

Szczegółowe informacje
>> kliknij tutaj
Zapraszamy!
Witamy
Niedziela, 17 lutego 2019
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone