Tutaj jesteś: Strona główna
Ustaw jako stronę startową
Gniew
Menu

Najpiękniejsze miejsca w Polsce


Chojnów
Informacje ogólne Atrakcje turystyczne Piękno okolic Dane Teleadresowe Mapka
Nasza historia Co? Gdzie? Kiedy?
Atrakcje turystyczne » Zmień wersję prezentacji «

Rynek w Chojnowie

Rynek w Chojnowie - widok z lotu ptakaRynek Centralny miasta, do dziś należy do największych na Dolnym Śląsku, o długości 300 m, ma stosunek boków jak 1: 5. W ubiegłym roku zakończono tu rewitalizacj, której założeniem było nawiązanie do dziejów miasta, którego rozwój związany był z kupiectwem i rzemiosłem – głównie tkactwem.Obszar zabytkowego rynku został ukształtowany na skutek rozwoju handlu wokół historycznego traktu kupieckiego Via Regia, stąd jego niespotykany na Dolnym Śląsku trójkątny kształt.

Najistotniejszym elementem inwestycji było zagospodarowanie terenu w taki sposób, aby czytelna była funkcja rynku, przy zachowaniu zabytkowego charakteru.


fot. Tkacz

Niewątpliwie atrakcyjnym elementem jest tu fontanna, w centrum której stoi tkacz – postać, podobnie jak cały projekt, nawiązująca do historycznego wątku z dziejów miasta.

Urok temu miejscu nadaje także mała architektura - stylizowane ławki, nastrojowe oświetlenie lamp stojących i kinkietowych oraz wielobarwne rabaty.


 Dom Schrama
ul. Rynek 20

Dom Schrama

Dom Schrama

"Dom Schrama" to najwartościowsza i najstarsza kamienica w pierzei rynku. Prywatna kamienica Hansa Schrama, wybudowana w 1544, dziś, po adaptacji, w szerszym zakresie może być udostępniane mieszkańcom Chojnowa także na szkolenia i spotkania. Od kilku miesięcy działa w nim kilkanaście sekcji. Swoją siedzibę znalazły tu również organizacje pozarządowe. Odbywają się tu spotkania licznych grup społecznych, zebrania i miejskie uroczystości.

Budynek w stylu renesansowym, wzniesiony w 1544 r. przez Hansa Schrama, przebudowany w XVIII i na p. XIX w. Restaurowany ok. 1933 r., remontowany w latach 1959-1960 i 1976-1977 i ostatnia renowacja – 2010-2011.

Zgodnie z inskrypcją tablicy fundacyjnej, zachowanej w sieni, dom zbudował dla siebie w roku 1544 chojnowski patrycjusz, Hans Schram.
Renesansowy portal powstał w tzw. Warsztacie Chojnowskim i jest uważany za pierwsze chronologicznie dzieło tego zespołu. Tworzyli go m.in. działający na Śląsku, członkowie włoskiej rodziny Parrów.

Za projektanta wystroju kamienicy uważa się najbardziej utalentowanego przedstawiciela rodu, architekta, Franciszka Parra, który co najmniej od 1547 na stałe mieszkał w Chojnowie. Przez kolejne stulecia dom tracił na swojej świetności. Dopiero w połowie XIX wieku staje się znany za sprawą nowego właściciela, który uruchamia w tym miejscu hotel - „Schmidts Hotel”. Ekskluzywne pokoje, restauracja, duża sala bankietowa ze sceną czyniły obiekt znanym w okolicy. W czasach II wojny w budynku mieściła się – jak wskazują fotografie z tamtego okresu – wojskowa kantyna.

Odnowiona elewacja i odrestaurowany portal zabytkowej kamienicy zachęcają do wejścia w jego progi. Po ich przekroczeniu wita przebudowana klatka schodowa. Na tej kondygnacji znajduje się sala konferencyjna i pokoje biurowe.


Na pierwszym piętrze największe wrażenie robi sala klubowa – przestronna a jednocześnie kameralna. Tu także zlokalizowano szatnię i łazienki. Główne pomieszczenie kolejnego poziomu to sala koncertowa z półokrągłą sceną – duża i nowocześnie zaprojektowana.

Drugie piętro zmieniło układ pomieszczeń. Przebudowana kondygnacja oferuje teraz jasne, estetyczne, pokoje gościnne z łazienkami.


Baszta Tkaczy


Gotycka Baszta Tkaczy, wzniesiona w XV w., po raz pierwszy wymieniona w 1572 r. broniła północnej kurtyny murów obronnych miasta.

Nazwę zawdzięcza prawdopodobnie tkaczom, którzy licznie zamieszkiwali tę część miasta i byli zobowiązani do jej obsadzenia w chwili zagrożenia. Wzniesiona na planie kwadratu z cegły, zwieńczona w XVI w. renesansową attyką.
Zniszczona podczas pożaru miasta w 1651 r.; odbudowana około 1692 r. Remontowana w 1749 r. i odnowiona w 1842, 1859, 1862 r. W latach 1905-1906 poddano ją gruntownej renowacji. W trakcie prac rozebrano zniszczoną oktogonalną, szachulcową nadbudówkę i zastąpiono nową.

Wnętrze baszty podzielono stropami i wybudowano klatkę schodową. Po renowacji przeznaczona została na siedzibę muzeum, które otwarto w 1908 r.

Do wysokości attyki baszta mierzy 15 m. Na jej elewacji wschodniej widoczne są zarysy muru obronnego, wysokości 5,5 m, grubości 1,9 m, z gankiem i przedpiersiem oraz pierwotne wejście usytuowane na wysokości okna I kondygnacji.

Baszta nietakt dawno poddana została renowacji i obecnie jest w zarządzie chojnowskiego Muzeum Regionalnego.

Zamek Piastów Legnicko-Brzeskich
(ob. Muzeum) pl. Zamkowy
Zamek zbudowany w drugiej połowie XIII w., za czasów Henryka V. W XIII i XIV w. siedziba kasztelanii. Na początku XV w. stanowił rezydencję ks. Henryka X, władcy niewielkiego księstwa. W 1428 r. zniszczony przez husytów. W latach 1546-47 został przebudowany w stylu renesansowym dla ks. Fryderyka III przez północnowłoskiego architekta Franciszka Paara.

Z czasów jego przebudowy pochodzi portal z popiersiami ks. Fryderyka III i jego żony, jedno z najwybitniejszych dzieł śląskiego renesansu. Na portalu i obramieniach okiennych widoczne są znaki kamieniarzy.

W latach 1594-1617 zamek był rezydencją ks. Anny Wirtemberskiej. Zdewastowany w czasie wojny trzydziestoletniej /1618-1648/ i opuszczony po wygaśnięciu Piastów, popadł częściowo w ruinę.

Około 1690 r. został odbudowany. W latach 1708-1767 w jednym z jego skrzydeł mieściła się kaplica pod wezwaniem Błogosławionej Marii Panny. Był wielokrotnie niszczony przez pożary.

Po pożarze w 1767 r. rozebrano większą część zamku i towarzyszące mu zabudowania, pozostawiono jedynie skrzydło północno-zachodnie, obniżone o jedną kondygnację.
 W 1813 r. w zamku mieścił się lazaret dla żołnierzy francuskich.

W 1831 r. zamek został wykupiony przez miasto. Był siedzibą szkoły katolickiej, administracji miejskiej i sądu.

W 1933 r. przekazany na siedzibę muzeum, które reaktywowano w 1959 r. W latach 1990-95 na zamku prowadzono badania archeologiczne. Odkryto wówczas relikty trzech wież /XIII, XIV, XVI w./, fragmenty muru obwodowego /XVIII w./, studnię /XVIII w./ i duży zespół renesansowych kafli.


Kościół parafialny pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła

Rynek
Kościół gotycki wzniesiony w latach 1390-1468. W 1400 r. ufundowano jeden z ołtarzy. W 1405 r. odlano dzwon. W 1413 r. przystąpiono do budowy prezbiterium. Prace zahamował najazd husytów w 1428 r.

Kościół jest trójnawową, orientowaną bazyliką wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, zbudowaną z cegły. Prezbiterium zamknięte jest pięciobocznie, nawy boczne prosto………. Po stronie północnej znajduje się zbudowana, w tym samym czasie co kościół kruchta, przebudowana w połowie XVI w. i zakrystia nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Około 1468 r. do południowej nawy dobudowano kaplicę Sukienników pod wezwaniem św. Andrzeja i Katarzyny. Około 1543 r. powstała kaplica rodu Bożywojów, wbudowana pomiędzy zakrystię a kruchtę, przykryta sklepieniem gwiaździstym z żebrami.

W kaplicy zachował się monumentalny, wczesnorenesansowy nagrobek jej fundatora Wolfa Bożywoja, dłuta Mistrza I.W. Pożar w 1651 r. zniszczył dach, sklepienia, ogień stopił też dzwon. W 1652 r. kościół otrzymał nowy dach, w 1653 naprawiono filary, okna i odbudowano sklepienia naw bocznych. W 1656 nowy dzwon odlał ludwisarz Jan Schroeter z Legnicy. Około 1651 r. do kaplicy Sukienników dobudowano kruchtę południową.

W 1659 ukończono budowę sklepień w nawie głównej co potwierdza inskrypcja dedykowana ks. Ludwikowi I umieszczona na zworniku czwartego przęsła. W południowej nawie bocznej znajduję się krypta ks. Anny Wirtemberskiej.

Z 1660 r. pochodzi barokowa chrzcielnica i cynowa misa chrzcielna. W 1671 wykonano nową kazalnicę.

Po roku 1670 ustawiono w prezbiterium architektoniczny ołtarz główny, odrestaurowany w 2006 r. Obraz w ołtarzu "Zmartwychwstanie Pańskie", pędzla Georga Ostermayera z Augusburga, podarował w 1678 r. kupiec z Ausburga, urodzony w Chojnowie, Adam Vogel.

Kościół był remontowany w latach 1848-1857. W latach 1909-1911 przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie. Kościół otrzymał nowe organy zbudowane przez firmę braci Walther z Góry Śląskiej. Neobarokowy prospekt organowy wykonała Szkoła Rzemiosł Drzewnych w Cieplicach, witraże bracia Otto i Rudolf Linnemann z Frankfurtu n. Menem.

W prezbiterium znajdują się dwa barokowe obrazy: "Biczowanie Chrystusa" i "Ostatnia Wieczerza" z XVII w. z Brzeżan. W nawie bocznej ustawione są dwie znakomite późnobarokowe rzeźby.

W północnej nawie bocznej znajduje się tryptyk późnogotycki z Madonną w otoczeniu świętych dziewic, przeniesiony z kościoła Niepokalanie Poczętej Marii Panny i św. Józefa w Chojnowie.

We wnętrzu kościoła i na jego ścianach zewnętrznych wmurowane są epitafia, około 90, z okresu renesansu, manieryzmu, baroku i klasycyzmu, między innymi są wśród nich epitafia pastorów.


Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
ul. Dąbrowskiego


Kościół pw. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP i ŚWIĘTEGO JÓZEFA został wybudowany w latach 1909 - 1911 według projektu berlińskiego architekta Friedricha Oskara Hossfelda w stylu neoromańskiej bazyliki z transeptem, krótkim prezbiterium zakończonym półkolistą absydą (od strony zachodniej) i potężną dwuwieżową fasadą wschodnią.

Wnętrze wyposażono do roku 1912. Ołtarze, ambonę i chrzcielnicę wykonano wg projektu Hugo Bürgera z Berlina. Polichromie na ścianach i suficie oraz witraże są autorstwa braci Ottona i Rudolfa Linnemannów z Frankfurtu n. Menem, 25.głosowe organy to dzieło braci Spath z Senntach-Mengen w Wirtembergii.

Remont świątyni i pełna restauracja wnętrza wraz z organami zostały przeprowadzone w latach 1992 - 2000 z odświeżeniem oryginalnych polichromii ściennych. Na zewnątrz kościoła znajduje się barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena.


Najciekawsze imprezy tego roku


17 maja – Noc w Muzeum

25-26 maja- 200-setna rocznica bitwy pod Chojnowem – pobór rekruta

01 czerwca – Święto kwiatów

08 czerwca – Ogólnopolski przegląd taneczny "Stonoga"

20-23 czerwca- Krajowa Wystawa Filatelistyczna

21 czerwca – Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych

22-23 czerwca – Dni Chojnowa – XI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego

wrzesień – III Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną ,

05 października – Kolarstwo MTB – Mistrzostwa Dolnego Śląska Szkół

14-15 grudnia – II Jarmark Świąteczny

Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego
.
.


Basen w Chojnowie
.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
.

Sala gimnastyczna i sala do squascha
w Szkole Podstawowej nr 4
.
Zapraszamy!
Witamy
Niedziela, 17 lutego 2019
Strona główna  |  Wiadomości  |  Mapa serwisu
Copyright © 2006 - 2009 VC.TravellingPolska, Wszelkie prawa zastrzeżone